Ekonomické prognózy na rok 2021: Recesia  by nemala byť taká hlboká, ako sa predpokladalo

Ekonomické prognózy na rok 2021: Recesia by nemala byť taká hlboká, ako sa predpokladalo

14.01.2021 | Predikcie na tento rok | Naďa Trenčanská

Národná banka Slovenska odhaduje, že následky ekonomickej krízy, vyvolanej pandémiou koronavírusu, by mohli byť menšie, než sa predpokladalo.

Čo je za výrazne lepšími číslami, ako boli pôvodne predikované?

Podľa tlačovej správy NBS sa pod lepšie čísla podpísalo hneď niekoľko faktorov. Výhľady boli len odhadované a vychádzali z neistého vývoja pandémie. V hre bolo niekoľko scénarov. „Čelíme veľmi atypickému a doteraz nevídanému typu krízy. Dáta a informácie, ktoré počas roka 2020 pribúdali spolu s opatreniami vlád a centrálnych bánk ovplyvnili odhady,“ uvádza NBS.  V čase predikcií ešte neexistovali pozitívne vládne opatrenia. Odhadom sa vplyvom podpory vlády na Slovensku v rokoch 2020 a 2021 zachráni vyše 60 tisíc pracovných miest. S týmto pôvodné predikcie nepočítali.

Rovnako sa ukázalo, že priemyselná výroba dokáže celkom dobre fungovať aj v týchto podmienkach. A to napriek tomu, že na začiatku pandémie to tak nevyzeralo. Ukazuje sa, že slovenské domácnosti majú napriek kríze dosť peňazí, chuť a možnosti ich míňať.

Na jar minulého roka NBS predpovedala, že prepad ekonomiky bude tento rok niekde medzi 5 až 10%. V júni boli predpovede na úrovni hornej hranice tohto pásma a v septembri sa hýbali v strede. V súčasnosti je Slovensko blízko dolnej hranice pôvodného intervalu, kde by ekonomika aj mohla skončiť.

Z pohľadu tvorby politiky je lepšie, ak sa smeruje od horších čísel k lepším

V časoch neistoty je zodpovedné pripravovať opatrenia rátajúce s horším vývojom. Výsledky v letných mesiacoch boli vynikajúce aj z dôvodu, že ekonomika doháňala zameškané z obdobia prvej vlny pandémie. Dobiehanie objednávok posilnilo tradičnú úroveň ekonomickej aktivity v danom období.

Ekonomický vývoj začiatkom roka 2021 je stále neistý. Podľa odhadov by sme niekedy na jar mohli dosiahnuť úroveň z leta minulého roka. Druhá vlna pandémie zatvára časti ekonomiky po celej Európe. To spomaľuje a komplikuje cestu k úplnému zotaveniu.

Z hľadiska zotavovania ekonomiky bude tiež dôležité, aby sa podporné opatrenia vlády neskončili predčasne. Európska centrálna banka a Národná banka Slovenska, ako súčasť Eurosystému, robia všetko pre to, aby zachovali dostupnosť výhodných úverov na preklenutie situácie pre vlády, firmy i domácnosti.

Úspešné plošné očkovanie posilní a urýchli zotavenie slovenskej ekonomiky. Od pandémie budeme mať konečne pokoj až vtedy, keď sa dá zaočkovať dostatočne široká masa obyvateľstva u nás aj v zahraničí. Obmedzenia ostanú súčasťou nášho života až do začiatku roka 2022, no očakáva sa, že v čoraz menšej miere.

NBS uvádza, že dosiahnutie predkrízovej úrovne slovenskej ekonomiky očakáva už v druhej polovici roku 2021. To je zhruba o pol roka skôr, než sa predpokladalo. „Uplynulé týždne priniesli dobré správy o dostupnosti vakcín s očkovacími látkami. Tie sa už v niektorých častiach sveta začali distribuovať (Veľká Británia, Spojené štáty americké atď.) a v nasledujúcich mesiacoch budú dostupné pre milióny ľudí v Európe, vrátane Slovenska. Je to zásadný krok v snahe ukončiť krízový režim.“ uvádza NBS.

Pre slovenskú ekonomiku je nesmierne dôležité zistenie, že svetový obchod dokáže pomerne efektívne fungovať i v zložitých pandemických podmienkach. Výhľady v medzinárodnom prostredí sú priaznivejšie, než bolo odhadované. To je veľmi dôležité pre slovenskú ekonomiku, ktorá vyváža aj do ďalekých krajín.

Hoci zamestnaných zatiaľ nepribúda, očakáva sa, že zamestnanosť sa v tomto roku odrazí od dna a pracovné miesta začnú pribúdať. Nezamestnanosť by podľa odhadov mala rásť do polovice roka. Miera nezamestnanosti sa odhaduje okolo 8%. Návrat na predkrízové hodnoty nezamestnanosti bude postupný, podariť by sa mal v roku 2023.

Podľa NBS bude svet po pandémií iný. Veľké nadnárodné spoločnosti začnú hľadať spôsoby, ako usporiadať výrobné procesy s dôrazom na väčšiu istotu zásobovania a odbyt, pravdepodobne aj za cenu nižšej efektívnosti. Zároveň tým, že mnohé firmy a prevádzky počas krízy zaniknú, ich stroje, zariadenia a priestory bude v mnohých prípadoch potrebné úplne odpísať. Náklady zvýšeného presunu zamestnancov medzi firmami či odvetviami budú rovnako doliehať na výkonnosť ekonomík.

Všetko zlé je na niečo dobré...prichádzajúce zmeny v skladbe ekonomiky, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k utlmeniu menej výkonných častí ekonomiky v prospech viac produktívnych odvetví. Pandémia urýchľuje implementáciu inovácií, ktoré môžu a dokážu posunúť ekonomiku trvalo na vyššiu úroveň.

Čo by mohlo ekonomike naopak pomôcť kompenzovať straty z pandemického obdobia?

Takýto pozitívny vývoj by mohol podporiť program EÚ pre budúce generácie. Podľa odhadov NBS, úspešné a účinné čerpanie prostriedkov by mohlo nadvihnúť úroveň ekonomickej aktivity v horizonte desaťročia až o 1 percento, čím by sa vymazala približne tretina strát, ktoré kríza mohla ekonomike natrvalo spôsobiť. Dobrou správou z hľadiska vývoja v horizonte niekoľkých rokov je v prípade Slovenska aj informácia o ďalšej investícii v jednej z našich automobiliek.