Einsteinov dávny list trhá rekordy! Za koľko ho vydražili?

Einsteinov dávny list trhá rekordy! Za koľko ho vydražili?

28.05.2021 | Albert Einstein | Iveta Hricková

Za posledné obdobie sa do svetových dražobných siení dostalo niekoľko skutočne exkluzívnych kúskov. Medzi nimi vyniká i list od Alberta Einsteina, ktorý obsahuje jeho najslávnejšiu rovnicu. 

Na prekvapenie mnohých bol vydražený za vyššiu sumu, než sa vôbec predpokladalo.

List venovaný známemu fyzikovi

Americká aukčná spoločnosť RR Auction dražila v čase od 13. do 20. mája súkromný list, ktorý napísal Albert Einstein. Ten bol venovaný jeho odvekému protivníkovi Ludwikovi Silbersteinovi, americko-poľskému fyzikovi. Vo svete sa preslávil tým, že neustále kritizoval prácu jedného z najväčších vedcov novodobej éry. Napriek tomu zostali obaja v kontakte a aj prostredníctvom korešpondencie diskutovali o rôznych názoroch. Albert Einstein napísal list 26. októbra 1946 a až do dnešného dňa bol majetkom rodiny jedného zo Silbersteinových potomkov. Text bol jedinečný tým, že ho napísal rukou, v nemeckom jazyku. Až do oznámenia spomínanej aukcie o ňom takmer nik nevedel. Na trh so vzácnymi historickými artefaktmi sa tak dostal jedinečný kúsok, hoden pozornosti všetkých zberateľov.

Čím bol tak výnimočný?

O list od Alberta Einsteina bol ihneď obrovský záujem. Hlavným dôvodom bol fakt, že sa v ňom nachádza i jeho legendárna rovnica E=mc2. Tá je, ako mnohí viete, jedným zo základov teórie relativity. Navyše, ide o jeden z mála uchovaných listov od tohto fyzika a vedca, takže z historického hľadiska sa jedná o klenot obrovskej hodnoty. Meno nového majiteľa zostalo na jeho žiadosť utajené. Vraj nejde o žiadneho obchodníka a list berie ako významný kúsok do svojej zbierky, pretože je vášnivým milovníkom umenia a podobných vzácností.

Predali ho za necelých milión eur

Už v minulosti sa do dražieb dostalo pár listov a papierov s poznámkami, ktoré pochádzali práve od Alberta Einsteina. Ten najdrahší bol predaný za sumu 400 000 eur. Preto odborníci predpokladali, že ani táto súkromná korešpondencia nepresiahne túto, doposiaľ rekordnú čiastku. Na ich prekvapenie sa výsledná cena takmer strojnásobila. Nový majiteľ bol ochotný zaplatiť za list s rovnicou z teórie relativity v prepočte takmer jeden milión eur.

Existujú len štyri zachované listy s teóriou relativity

Odborníci tvrdia, že vo svete existujú iba štyri zachované dokumenty, v ktorých Albert Einstein spomína aj tento slávny vzorec. Jedným z nich je list pre Ludwika Silbersteina, ktorému sa snažil vysvetliť podaktoré detaily zo svojho bádania a hľadania fyzických zákonitostí. Táto korešpondencia je ojedinelá rovnako tým, že E=mc2 je napísané v súkromnom liste, nie v oficiálnej pošte, čo znásobuje samotnú hodnotu.