Dôležitý trik pri práci s pamäťou. Naučíme vás ho

Dôležitý trik pri práci s pamäťou. Naučíme vás ho

17.01.2021 | Trik s pamäťou | Iveta Hricková

Naoko to vyzerá, že fyzická práca je podstatne ťažšia a ľudia, ktorí ju vykonávajú, si zaslúžia obdiv svojho okolia. No robiť s pamäťou nie je o nič jednoduchšie.

Občas je náročné pamätať si veľké množstvo informácií a časom sa zákonite musíte dostať k vlastným limitom. Ako by ste si vtedy mali pomôcť?

Odstráňte nepotrebné vedomosti

Profesorka Marie Banich z University of Colorado Boulder skúmala s kolegom Jarrodom Lewis-Peacockom z Univerzity Texas ako funguje ľudská pamäť. Podľa pozorovaní na magnetickej rezonancii hľadali spôsob, akým sa nám (po)darí uložiť do mozgu čo najviac nových informácií. Na vzorke 60 dobrovoľníkov vykonali niekoľko testov, pri ktorých si mali rôznymi spôsobmi pamätať nové informácie. Tým najúčinnejším bolo, že sa museli naučiť triediť myšlienky a postupne vypúšťať niečo menej podstatné. Človek si dokáže pamätať obrovské množstvo informácií. No ak nechcete mozog preťažiť, mali by ste už v mladom veku začať s veľkým upratovaním. Uvedomte si, aké informácie sú pre vás nepodstatné a pomaly ich vytesnajte z hlavy. Vďaka tomu sa vám naskytne priestor, kde uložíte nové a užitočnejšie vedomosti.

Prestaňte myslieť na staré spomienky

Dôležitou úlohou nie je len odstrániť niektoré informáce, ale tiež naučiť sa, ako to správne urobiť. Banich s Lewis-Peacockom poradili, aby ste jednoducho na niektoré veci prestali myslieť. Keď napríklad čítate zaujímavosti z takej oblasti, ktorej sa prioritne nevenujete, tak už na ne viac nespomínajte. Vďaka tomu odľahčíte pamäť. Mnoho ľudí robí chybu, že sa dookola vracajú k niektorým životným situáciám, ktoré už nedokážu zmeniť a pre ich budúcnosť sú nepodstatné. Takto si zahlcujú pamäť a oberajú o to, aby si do nej uložili nové a dôležitejšie poznatky.

Pomôže vám meditácia

Na triedenie informácií a myšlienok vám výborne poslúži meditácia. Vďaka nej sa upokojíte, ale taktiež uvoľníte pamäť. Počas relaxácie sa dostávate do príjemnej nálady, uvoľníte a mozog pracuje rýchlejšie. Zároveň sa začnete cítiť vyrovnanejšie, takže sa ochotnejšie vzdáte zbytočne zaťažujúcich podnetov. Počas meditácie oslobodíte svoju dušu a v konečnom dôsledku je to efektívnejšie než polhodinový spánok.

Ako narábať s pracovnou pamäťou?

Podľa týchto dvoch odborníkov je najdôležitejšie vedieť narábať s pracovnou pamäťou. To je tá, ktorú používate aktuálne a týka sa vášho zamestnania. V zamestnaní máme často plnú hlavu rôznych myšlienok. Lenže v skutočnosti si dokážeme držať v tejto pamäti iba tri alebo štyri informácie. Pokiaľ sa potrebujete naučiť niečo nové v pracovnej oblasti, dávkujte si to postupne. Vaša pamäť už nefunguje ako v mladosti, naučte sa preto tri nové dôležité veci, následne sa venujte rutinnej činnosti a opäť prejdite k memorovaniu. Vďaka tomu sa budete učiť rýchlejšie a postrehy si udržíte v pamäti dlhšie.