Dobrá správa! Múzeum kysuckej dediny už aj pre nevidiacich a slabozrakých

Dobrá správa! Múzeum kysuckej dediny už aj pre nevidiacich a slabozrakých

14.01.2022 | Múzeum pre nevidiacich | Redakcia

Múzeá sa čoraz väčšmi prispôsobujú novým trendom a výzvam, ktoré so sebou prináša dnešná doba.

V súčasnosti sa kladie dôraz na sprístupňovanie múzeí marginalizovaným skupinám, návštevníkom s hendikepom, či so špeciálnymi potrebami.

Preto sa aj Kysucké múzeum snaží sprístupňovať všetky svoje expozície a zverené kultúrne dedičstvo všetkým návštevníkom bez rozdielu. Z tohto dôvodu kysuckí múzejníci prišli s myšlienkou vytvorenia projektu, zameraného na postupnú debarierizáciu svojich vysunutých pobočiek. Prvým krokom bolo sprístupnenie najväčšej a najznámejšej národopisnej expozície Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke pre nevidiacich i slabozrakých.

V rámci realizácie projektu Ministerstva kultúry SR v podprograme 2 Kultúra znevýhodnených skupín sa podarilo v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vytvoriť unikátneho sprievodcu Múzeom kysuckej dediny v Braillovom písme, ktorý obsahuje aj 14 hmatových obrázkov vybraných objektov ľudovej architektúry a troch parných lokomotív (U34.901, U45.9 a „Kolbenka“). Nevidiaci návštevník si tak bude môcť sám prečítať základné informácie o kysuckom skanzene i jeho historických dreveniciach, ale dozvie sa tiež poznatky o Historickej lesnej úvraťovej železnici. Hmatovým poznávaním si dokáže ľahšie predstaviť, ako v skutočnosti vyzerajú drevené objekty tradičnej ľudovej architektúry Kysúc.

Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie mechanického Pichtovho písacieho stroja, prostredníctvom ktorého nevidiaci návštevníci môžu zanechať vlastný odkaz v podobe postrehov, zážitkov či nápadov na zlepšenie ako pre múzejníkov, tak i iných, zrakovo hendikepovaných návštevníkov.

Sprievodca Múzeom kysuckej dediny bude prístupný na požiadanie na pokladni v Stanici Skanzen. Po jednom exemplári má byť dostupný aj v ostatných pobočkách Kysuckého múzea.  

Dúfajme, že zrealizovaním projektu sa podarí sprostredkovať najdôležitejšie informácie o unikátnom mieste, akým Múzeum kysuckej dediny nepochybne je, a že nevidiaci návštevníci ocenia snahu múzea pri rozširovaní a skvalitňovaní služieb pre ľudí so špecifickými potrebami. Jedná sa o pilotný projekt Kysuckého múzea, v ktorom kompetentní plánujú určite pokračovať. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.