Dnes majú sviatok všetky deti. Ako ho oslavujú vo svete?

Dnes majú sviatok všetky deti. Ako ho oslavujú vo svete?

01.06.2022 | MDD a oslavy | Redakcia

Pre každého rodiča je práve jeho potomok to najkrajšie, najmúdrejšie a najúžasnejšie stvorenie na svete. Mohlo by sa teda zdať, že Medzinárodný deň detí - sviatok, ktorý oslavujeme dnes, je venovaný hrám, darčekom aj prejavom našej lásky k nim.

Nie všetky deti sa však môžu v tento deň tešiť pozornosti, ktorú si zaslúžia, a nielen dnes, 1. júna.

Medzinárodný deň detí si pripomíname v mnohých častiach sveta. Na Slovensku, ale aj v niektorých ďalších, sa slávi od roku 1952. Myšlienka zasvätiť jeden deň deťom vznikla vo Švajčiarsku, na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children), v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 štátov schválili deklaráciu, ktorá bola venovaná chudobe, detskej práci, vzdelaniu a iným otázkam, týkajúcim sa detí po celom svete. Po jej skončení sa niektoré vlády rozhodli zaviesť takýto deň aj vo svojich krajinách, a to s cieľom poukazovať na problémy, spojené s porušovaním práv detí.

Takto si ho pripomínajú vo svete

Prečo sa Medzinárodný deň detí oslavuje práve 1. júna nevieme, no isté je, že tento dátum je najobľúbenejší a na svete ho na začiatku júna oslavuje až 21 krajín. Sú však výnimky, ku ktorým patrí napríklad Japonsko, kde sa MDD oslavuje 5. mája. Rodičia kupujú deťom hračky, tzv. „koinobory“, čiže malé papierové vlajky v tvare kaprov. Ide o symbol sily, aby deti rástli a boli zdravé ako kapor vo vode.

Keď už spomíname Japonsko, v tejto krajine starostlivosť rodičov o deti v období, než začnú chodiť do školy, spočíva v tom, že ich zabezpečia materiálne. Japonské deti do nástupu do školy, podľa tradície, nik nevychováva. Pre rodičov je dôležité, aby deti mali dostatok jedla a oblečenia, moderné hračky a miesto, kde sa môžu hrať so svojimi vrstovníkmi. Žiadne zákazy, príkazy, neexistuje pre nich režim dňa, ako je čas na jedenie, spanie a podobne. Všetkého, čo naše deti poznajú od kolísky, sú japonské deti ušetrené. Jedia a spia ľuboľne. A očividne prežívajú šťastné, bezstarostné detstvo. 

V Mexiku sa MDD oslavuje 30. apríla. Učitelia i žiaci sú v kostýmoch, na stropoch majú zavesené balóny. Celý deň sa usporadúvajú rôzne zábavné akcie a súťaže. Rodičia sa ponáhľajú, aby si čo najskôr vyzdvihli deti zo školy a potom pokračujú v oslave aj doma. Deti si v ten deň môžu dovoliť takmer všetko. V niektorých mestách oslavy trvajú aj týždeň.

V Maďarsku sa MDD oslavuje poslednú májovú nedeľu a vo Venezuele zas tretiu júlovú nedeľu. V USA sa tento deň oslavoval po prvý raz v San Franciscu už v roku 1925. V Číne bývajú na detský deň otvorené všetky zábavné parky a centrá, múzeá i kina, do ktorých je vstup zdarma. Deti oslavujú svoj sviatok veľmi aktívne. V školách sa neučí, no tancuje sa, spieva, športuje, jednoducho deti sa bavia. Samozrejme, nesmú chýbať drobné darčeky.

Ako je to u nás na Slovensku? V mestách sú pre deti pripravené rôzne zábavné podujatia, s množstvom súťaží i atrakcií. Deti sa v školách neučia, hrajú sa, zabávajú, súťažia medzi sebou, prípadne si vytvárajú vlastné programy - zamerané predovšetkým na šport. Známe sú i často usporadúvané „Cesty rozprávkovým lesom“, ktoré ponúkajú aj tým najmenším deťom súťaže, rozprávky i milé darčeky.

UNICEF - jediná špecializovaná organizácia OSN zameraná na pomoc deťom

20. novembra 1959 bola prijatá Deklarácia o právach dieťaťa. Tento dokument ratifikovalo 195 krajín sveta, čím sa stal najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov odporučilo všetkým svojim členom, aby si tento deň pripomínali ako Svetový deň detí.

Dôvodom je, že ešte aj dnes, v 21. storočí žije na svete viac než 265 miliónov detí a adolescentov, ktorí nemajú možnosť navštevovať školu, respektíve dokončiť školskú dochádzku z dôvodu chudoby, vojnových konfliktov či humanitárnych kríz.

Unicef sa snaží vytvoriť svet, kde každé dieťa môže chodiť do školy, žiť v bezpečí a rozvíjať svoj potenciál. Jeho poslaním je pomáhať deťom z rozvojových krajín, ktoré žijú v extrémnej chudobe, propagovať a ochraňovať práva detí na celom svete.

UNICEF je najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových krajín, pomáha pri starostlivosti o zdravie detí a ich výživu, zabezpečuje pitnú vodu, sanitáciu, umožňuje kvalitné, základné vzdelanie pre všetky dievčatá a chlapcov rovnako, podporuje prijímanie zákonov na ochranu detí pred násilím, vykorisťovaním a AIDS.

UNICEF získal v roku 1965 Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov, a taktiež za propagáciu bratstva medzi národmi.