Dnes je Svetový deň prvej pomoci. Spoznajte muža, ktorý sa jej potrebe začal venovať ako prvý

Dnes je Svetový deň prvej pomoci. Spoznajte muža, ktorý sa jej potrebe začal venovať ako prvý

11.09.2021 | Svetový deň prvej pomoci | Milan Cigánik

Druhú septembrovú sobotu si už tradične pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Jeho nosnou myšlienkou je upozorniť verejnosť na úlohu prvej pomoci pri riešení ťažkých krízových situácií.

Kampaň sa každoročne zameriava na propagáciu významu školení, týkajúcich sa pomoci zraneným a záchrany životov. Je to tiež príležitosť prejaviť úctu a vďaku ľuďom, ktorí zohrávajú pri jej poskytovaní významnú úlohu.

Prvá pomoc je akákoľvek núdzová liečba či bezprostredná pomoc, poskytnutá zranenej alebo chorej osobe ešte pred príchodom záchrannej služby / lekára. Pri záchrane života je znalosť jej základov mimoriadne dôležitá. Ide o súbor jednoduchých úkonov, ktoré si často vyžadujú improvizáciu, pretože na mieste nehody nemusia byť k dispozícii všetky potrebné pomôcky.

Svetový deň prvej pomoci sa stal dôležitou celosvetovou udalosťou. Milióny ľudí môžu trpieť komplikáciami, ale i zomrieť, pokiaľ nedôjde k včasnému lekárskemu zásahu. So znalosťou základov prvej pomoci tomu možno poskytnutím starostlivosti o chorú či zranenú osobu počas čakania na príchod profesionálnych zdravotníkov zabrániť. To dokáže do značnej miery prispieť k zníženiu čísla úmrtí.  

Čo bolo hnacou silou vzniku humanitárnej pomoci?

Dejiny poskytovania prvej pomoci sa začali písať pred viac než 160-timi rokmi. Vtedy bol mladý ženevský podnikateľ Henry Dunant svedkom krvavej bitky pri Solferine, ktorá sa odohrala v roku 1859 v severnom Taliansku medzi Francúzskom a Rakúskom. Na vlastné oči videl neľudské utrpenie vojakov, spôsobené krviprelievaním. Na bojisku zostalo 40 000 mŕtvych a ďalšie tisícky zranených, ktorým nemal kto poskytnúť lekársku pomoc. Ako odpoveď na tento hrôzostrašný zážitok sa Dunant začal verejne zasadzovať o vznik organizácie, zastrešujúcej lekársku a humanitárnu pomoc. Tým sa zrodila myšlienka založiť nezávislé združenie, ktoré by sa staralo o zranených vojakov. Neskôr sa Dunant stal i spoluzakladateľom Červeného kríža.

Naučte sa zachrániť život

Ľudí, ktorí majú záujem naučiť sa poskytovať prvú pomoc, neustále pribúda. Jej zásady sú pritom veľmi jednoduché. Ak sa naučíte správne postupovať v život ohrozujúcej situácii, zvládnete ju ľahšie, s chladnou hlavou. Podľa štatistík len 5 až 10 percent obyvateľov krajín strednej Európy dokáže poskytnúť prvú pomoc. Aj preto Slovenský Červený kríž ponúka kurzy prvej pomoci všetkým, ktorí o ne prejavia záujem. Kvalitnú výučbu zabezpečujú odborne pripravení inštruktori. Počas osemhodinového kurzu sa účastníci naučia ošetriť drobné i vážnejšie úrazy, popáleniny, ako resuscitovať dospelého človeka aj dieťa. Dozvedia sa, čo je AED, ako ho používať, ako postupovať pri dopravnej nehode, no taktiež ako správne telefonovať na tiesňovú linku. Absolventi základného kurzu sa môžu prihlásiť do pokračovacích - 16 a 33 hodinových kurzov, čím si zvýšia vzdelanie v tomto odbore.  

Kam volať v prípade núdze?

Ak sa ocitnete pri zranenom človeku alebo pri niekom, kto má zdravotné ťažkosti, majte na pamäti hlavne dva kontakty. Číslo 155 volajte v prípade, ak má zranený človek výlučne zdravotné ťažkosti. Číslo 112 je zas kontakt integrovaného záchranného systému. Vytočte ho, akonáhle je okrem zdravotnej, potrebná i technická pomoc. Reč je napríklad o hasičoch pri dopravných nehodách, pádoch do hĺbky, úrazoch v uzavretých a ťažko prístupných priestoroch, pri úniku jedovatých plynov, kvapalín a ďalších chemikálií, pri požiari, respektíve hrozbe požiaru. Políciu cez linku 112 žiadajte v prípade podozrenia, že udalosť spôsobila iná osoba v dôsledku bitky, napadnutia, agresívnych osôb pod vplyvom alkoholu (a iných omamných látok) atď. Operátori oboch čísel sú vzájomne prepojení, takže ak si nie ste istí, ktoré číslo volať, zatelefonujte na ktorékoľvek. Každá pomoc sa ráta.

Zásady poskytovania prvej pomoci nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?Zasady_poskytovania_prvej_pomoci

Viac informácií sa dočítate aj tu: www.prvapomoc.sk