Dirigent Alexander Fecura: "Všetko je nanič, ak speváci nespievajú nejakú skladbu radi."

Dirigent Alexander Fecura: "Všetko je nanič, ak speváci nespievajú nejakú skladbu radi."

08.07.2021 | Spevácky zbor humenských učiteľov | Milan Cigánik

Spevácky zbor humenských učiteľov slávi tento rok už 50. výročie svojho vzniku. Za tú dobu sa pretransformoval na občianske združenie a prešiel rôznymi zmenami. A to nielen čo sa týka jednotlivých spevákov, ale i vlastného repertoáru.

V súčasnosti ho vedie Alexander Fecura, ktorý v ňom pôsobí ako dirigent. Spomína na históriu vzniku zboru až po súčasné plány pripomenúť si krásne výročie jubilejným koncertom, i keď samotná realizácia je tento rok zatiaľ vo hviezdach.

Kto bol zakladateľom zboru a ako sa zrodila myšlienka jeho založenia?

Spevácky zbor vznikol v roku 1971, bolo to myslím na počesť 50. výročia vzniku KSČ. Pri jeho zrode stáli Andrej Novák, vtedajší vedúci odboru školstva ONV, učiteľka Edita Breinerová (mama známeho hudobníka Petra Breinera) a dvaja dirigenti – Michal Prokipčák a môj otec Mikuláš Fecura. V tej dobe sa štátne orgány na rozdiel od dneška starali o rozvoj kultúry a podporovali vznik a činnosť súborov záujmovo-umeleckej činnosti. V tomto roku napr. v Humennom vznikol aj Folklórny súbor Chemlon. Od vzniku zbor dirigoval a umelecky viedol Mikuláš Fecura, popri ňom sa na mieste druhého dirigenta vystriedali Michal Prokipčák, Elena Gombitová, Klára Kolšovská, Anna Kolesárová. Od decembra 1994 zbor vediem ja.

Prečo práve zbor učiteľov? Tvoria ho výlučne učitelia? Ako sa hľadali členovia zboru?

Učitelia boli vždy nositeľmi kultúry a vtedajší systém, keď školstvo v okrese bolo riadené z jedného miesta bolo relatívne jednoduché zapojiť do zboru ľudí z celého okresu. A tak okrem Humenčanov v zbore spievali aj učitelia zo Sniny či okolitých obcí. Dlhú dobu tvorili zbor takmer výlučne učitelia, či iní zamestnanci školstva, v začiatkoch ich bolo 80.   

Ako často sa členovia v zbore obmieňajú? Prijímate aj nových členov?

V minulosti, do roku 1990 mal spevácky zbor stabilnú členskú základňu, odchod zo zboru bol spojený predovšetkým s odchodom do dôchodku a noví členovia boli zasa z radov novoprijatých pedagógov. Vtedy odbor školstva ONV bol zamestnávateľom všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov v okrese. Neskôr bol už pohyb členov väčší, záujem o členstvo v zbore trochu poklesol, do zboru začali chodiť vo väčšej miere aj zástupcovia iných povolaní. Každý, kto má rád spev, má u nás dvere otvorené.

Koľko členov má zbor aktuálne, a aké je zastúpenie z hľadiska pohlavia?

Epidémia poznamenala aj činnosť zboru. Niekoľko mesiacov pred jej prepuknutím sme mali určité organizačné problémy a keď už sme chceli opäť rozbehnúť činnosť, prišla korona... V tejto situácii nebolo možné riadne fungovať a trvá to vlastne dodnes. Preto mi je veľmi ťažko povedať dnes presný počet členov, je nás približne 15 – 20. Veľmi problematické je zohnať mužov, väčšinu zboru tvoria ženy.

Ako často do týždňa skúšate?

V normálnych časoch sme skúšali raz týždenne.

Spomínate si na historický medzník vo fungovaní a vývoji speváckeho zboru? Ako sa zbor menil a vyvíjal v priebehu fungovania?

Medzníkom bol určite spomínaný rok 1990, po revolúcii sa zmenili spoločenské pomery a to sa prejavilo aj na činnosti zboru. Zredukovala sa a neskôr sa úplne stratila podpora zo strany zriaďovateľa, ešte niekoľko rokov zbor podporovala humenská organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ale aj to sa skončilo. Zbor sa transformoval na občianske združenie a o financie sa musel začať starať sám. Časť členov zbor stratil po rozdelení okresu v roku 1996, keď vznikol okres Snina. Tam si založili vlastný učiteľský spevácky zbor a naši členovia z okresu Snina odišli tam.

Aké piesne máte vo svojom repertoári?

Náš repertoár je pestrý. Spievame piesne, ktoré vznikli v rôznych hudobných obdobiach, od skladieb starých majstrov, cez klasicizmus, romantizmus až po diela súčasných skladateľov. Spievame liturgické skladby, úpravy ľudových piesní, aj evergreeny. Každý člen zboru preferuje niečo iné, ale najradšej asi máme úpravy slovenských a rusínskych ľudových piesní.

Vy pôsobíte v zbore ako dirigent - čo je najťažšie na tejto práci?

Oddirigovať vystúpenie je už len tá čerešnička na torte. Gro práce dirigenta je však v nácvikoch technického zvládnutia skladby spevákmi, najprv v jednotlivých hlasových skupinách a potom spolu, vo vypracovaní výrazu, v stotožnení sa spevákov so skladbou. Všetko je nanič, ak speváci nespievajú nejakú skladbu radi.

Aké najväčšie úspechy zbor počas svojej existencie zaznamenal?

Najväčším úspechom bolo získanie zlatého pásma s pochvalou poroty (čo bolo de facto 1. miesto) na Slávnostiach zborového spevu Vojtecha Adamca v Košiciach. Súťažné vystúpenie sme mali symbolicky 17. novembra 1989. V roku 1991 sme boli zaradení do strieborného pásma na Trnavských zborových dňoch. Strieborné pásmo sme získali aj na Adamcových slávnostiach v Košiciach v roku 1996.

Zúčastňujete sa i vystúpení na zahraničných súťažiach a festivaloch? Aké krajiny ste so zborom navštívili, a ktoré vám zarezonovali v pamäti?

Do roku 1990 to boli samozrejme socialistické krajiny ako Maďarsko, Poľsko, Sovietsky zväz. Prvý zájazd „na západ“ sa uskutočnil v roku 1993, kedy sme navštívili Taliansko. Neskôr sme absolvovali koncertné zájazdy do Českej republiky, Francúzska, Talianska, Ukrajiny, Rumunska, Maďarska a Švédska. Každý z týchto zájazdov bol niečím zvláštny. Ale asi predsa bol najpamätnejší zájazd do Švédska, na ktorý zbor prvýkrát letel lietadlom.

Na akých typoch podujatí vystupujete v rámci Slovenska najčastejšie?

Vystupovali sme, pokiaľ sa to dalo, na podujatiach organizovaných mestom Humenné, na liturgiách, počas vianočných koncertov, niekoľkokrát sme spievali na Festivale kultúry a športu v Medzilaborciach. Zbor je tiež organizátorom festivalu Humenské zborové dni a vydal jedno CD.

Tento rok váš zbor slávi 50. výročie od založenia. Máte konkrétne ambície do budúcnosti? Pripravujete aj novinky v repertoári?

Jubileum by sme si chceli pripomenúť koncertom, na ktorý si chceme pozvať aj iné humenské zbory. Uvidíme, či nám to umožní epidemická situácia. Ak nie, budeme musieť oslavy odložiť na budúci rok. A budem veľmi rád, ak sa situácia konečne znormalizuje a budeme môcť začať s pravidelnými skúškami a koncertnou činnosťou.

Zdroj foto: Archív Speváckeho zboru humenských učiteľov