Deň venovaný všetkým mamičkám. O jeho oslavy sa zaslúžila TÁTO odvážna žena

Deň venovaný všetkým mamičkám. O jeho oslavy sa zaslúžila TÁTO odvážna žena

08.05.2022 | Deň matiek | Redakcia

Deň matiek je deň, keď ľudia vyjadrujú úctu a obdiv matkám i materstvu. Jeho oslavy vychádzajú z rôznych tradícií, preto dátum osláv nie je presne daný a po celom svete pripadá na iný termín.

Napríklad, vo Veľkej Británii a Írsku je tomuto sviatku venovaná štvrtá pôstna nedeľa. Slovensko, Česko, Nemecko, Rakúsko a USA ho oslavujú druhú májovú nedeľu. V Rusku oslavy pripadajú na poslednú novembrovú nedeľu a v Poľsku na 26. mája. V arabských krajinách sa oslavy začínajú už 21. marca.

Bohatá minulosť

Sviatky venované oslavám materstva existovali už v staroveku. Predchodcom Dňa matiek boli rímske slávnosti, zasvätené materstvu. Konali sa prvý marcový deň, ktorý bol obetovaný bohyni Juno - ochrankyni vydatých žien a budúcich rodičiek. V Grécku bývali oslavy matiek a plodnosti spojené s uctievaním pohanskej bohyne Rhey=Kybelé, matky bohov. V Anglicku sa už od 16. storočia kresťanský sviatok, tzv. Mothering Sunday, slávil štvrtú pôstnu nedeľu. V tento deň ľudia navštevovali domovské kostoly, miesto odkiaľ pochádzali, a kde žili ich rodiny i matky.

Za zakladateľku pravidelných medzinárodných osláv Dňa matiek je považovaná Anna Mária Jarvisová, známa bojovníčka za práva matiek. Usilovala sa o to, aby bol Deň matiek oficiálne uznaný a oslavovaný. Ona sama ho prvýkrát oslávila v roku 1907 v kruhu svojej rodiny, práve ako omšu za svoju matku. O rok neskôr sa už konali oficiálne oslavy v kostole v Graftonu a boli venované všetkým matkám. V roku 1914 vtedajší americký prezident Woodrow Wilson vyhlásil Deň matiek za celonárodný sviatok. Tento krok neskôr nasledovali ďalšie krajiny.  

Na území prvej Československej republiky sa sviatok matiek začal oslavovať v roku 1923. Zásluhu na tom mala Alica Masaryková, dcéra prezidenta T.G. Masaryka. Po druhej svetovej vojne, za komunistickej éry, bol Deň matiek nahradený marcovým Medzinárodným dňom žien. K oslavám pôvodného sviatku sme sa vrátili až v roku 1989, presnejšie druhú májovú nedeľu, ktorá tento rok pripadá na 8. mája.

Deň matiek si dnes pripomíname vo viac ako päťdesiatich krajinách sveta. Oslavy sa líšia v závislosti od kultúry, tradícií či zvykov. U nás je nepísaným pravidlom, že deti dávajú svojim mamičkám malé, vlastnoručne vyrobené darčeky, prípadne im špeciálne pre túto príležitosť predvedú nacvičené vystúpenia. Ich zmyslom je poďakovať za všetko, čo pre nich mamičky robia.

Deň Matiek si však pripomínajú aj dospelí. Častejšie než inokedy navštevujú svoje mamičky, babičky a prababičky, obdarúvajú ich kvetinami alebo im prinesú malú pozornosť. Veď tento sviatok nepotrebuje veľké gestá. Niekedy ako prejav vďaky postačí čo i "len"  úprimné poďakovanie. :-)