Dali ste si už vo firme novoročný záväzok? Urobte tak čo najskôr. Pomôže vám splniť veľké ciele

Dali ste si už vo firme novoročný záväzok? Urobte tak čo najskôr. Pomôže vám splniť veľké ciele

16.01.2022 | Novoročné ciele firiem | Iveta Hricková

Novoročné záväzky si nemusia dávať iba ľudia. Každému zamestnávateľovi by malo záležať na tom, aby sa jeho firma neustále zlepšovala a on tak prekonával svojich konkurentov.

Január je ideálnym obdobím na stanovenie si cieľov na nasledujúcich dvanásť mesiacov.

Zlepšite sa na sociálnych sieťach

Nech ste v tomto smere akokoľvek dobrí, stále existuje priestor, kam sa môžete posunúť. Sociálne siete hýbu svetom. Ak chcete byť úspešní, musíte byť videní. A na to potrebujete pomoc internetu. Zlepšujte sa v práci s týmto silným hráčom a dostaňte sa ešte viac do povedomia potenciálnych zákazníkov. Začnite častejšie uverejňovať príspevky vašej spoločnosti na sociálnych sieťach, nájdite originálny spôsob, ako zaujať alebo zamestnajte špecialistu, ktorý vám pomôže s nastavením vášho vystupovania v online priestore.

Prinesiete aspoň jeden nový produkt alebo inováciu

Stagnácia je v oblasti podnikania nebezpečný jav. Na začiatku máte hlavu plnú nápadov, baví vás vymýšľať stále nové veci, no postupne dochádza k útlmu a podnikanie začína upadať. Dajte si teda záväzok, že i keď nebudete prichádzať s inováciami tak často ako predtým, ponúknete svojim klientom aj tento rok aspoň jednu novinku alebo inšpiráciu, ktorou zaujmete aj dlhoročných zákazníkov. Vaše nemeniace sa, dookola opakujúce sa služby, by ich mohli časom začať nudiť a vy by ste ich stratili.

Zamestnancom zabezpečte aspoň jedno odborné školenie

Veľmi dôležité je motivovať zamestnancov k zlepšovaniu ich pracovných zručností a odborných vedomostí. Aspoň raz ročne by mali absolvovať špeciálny kurz alebo stáž, kde by získali nové poznatky a impulzy. Pokiaľ sa obávate vysokých finančných nákladov, spojených s organizáciou externých kurzov, môžete pre nich zostaviť online školenie z informácií a videí, stiahnutých z internetu. Nie je dôležité, akým spôsobom sprostredkujete svojim zamestnancom prístup k získaniu nových znalostí a skúseností. No nedovoľte, aby sa spoliehali iba na rokmi overené pracovné postupy a stagnovali.

Porozprávajte sa o svojom podnikaní s niekým nezainteresovaným

Niekedy majú podnikatelia o svojej firme veľmi skreslené predstavy. Vidia kladné ekonomické výsledky, uspokoja sa s niekoľkými pochvalami, no nepozrú sa na svoje podnikanie z globálneho hľadiska. Ak sa chcete zlepšovať a expandovať, mali by ste si vypočuť názor nezainteresovaného človeka, ktorý sa rozumie do oblasti vášho podnikania, no zároveň si vie udržať určitý odstup a povedať vám úprimne subjektívny názor. Ak by ste sa aj dozvedeli niečo nepríjemné, nehnevajte sa za to. Buďte vďační a nad negatívami, ktoré vám odhalí, sa skôr zamyslite.

Zorganizujte aspoň raz za rok stretnutie všetkých pracovníkov

Pre firmu je veľmi dôležitá dobrá pracovná atmosféra. Veľký vplyv na ňu majú vzťahy medzi zamestnancami. Aspoň raz za rok by ste mali nájsť príležitosť, keď sa všetci stretnú, zabavia, porozprávajú a lepšie spoznajú. Môže to byť vianočný večierok, letné grilovanie či spoločný výlet. Ak máte dostatok financií, výbornou aktivitou je i niekoľkodňový teambuilding, organizovaný špecializovanými školiacimi agentúrami.

Učte sa od konkurencie

Na svojich konkurentov nepozerajte ako na nepriateľov. Neignorujte ich, ale sledujte, prečo sú úspešní. Učte sa na ich chybách a analyzujte ich úspechy. Nájdite si niekoho, kto vás bude motivovať. Nemali by ste sa určite uspokojiť iba s kopírovaním nápadov svojho vzoru, ale snažiť sa prísť s niečím inovatívnym, ešte zaujímavejším.

Desať percent ziskov na vylepšenie firmy

Dajte si záväzok, že so ziskami svojej firmy budete narábať rozumne. Nemíňajte ich na bežné potreby, svoje rozmary či drobné, osobné potešenie. 10% zo zisku investujte do vylepšenia vlastného podnikania. Či už to bude financovanie vývoja nových produktov, nákup kvalitnejšieho materiálu, modernizácia výrobných prostriedkov i pracovných pomôcok, prípadne školenie zamestnancov. Ak peniaze investujete rozumne, niekoľkonásobne sa vám vrátia späť, uvidíte...