Celodenná prechádzka borovicovými lesmi? Slovenská Sahara je na to ako stvorená. Kde ju nájdete?

Celodenná prechádzka borovicovými lesmi? Slovenská Sahara je na to ako stvorená. Kde ju nájdete?

05.10.2021 | Borovicové lesy | Milan Cigánik

Región Záhorie je okrem typického záhoráckeho nárečia charakteristický aj rozsiahlymi borovicovými lesmi a pieskovými dunami. Akonáhle sa sem pôjdete poprechádzať, zmocní sa vás pocit, že ste niekde ďaleko za hranicami nášho Slovenska.

Kúsok našej Sahary

Púštnu krajinu nájdete zasadenú približne v strede cesty medzi obcami Lakšárska Nová Ves a Plavecký Mikuláš. Chránený areál Šranecké piesky prezývajú aj slovenská alebo záhorská Sahara. Nazhromaždený piesok sem navial vietor z rieky Morava pred miliónmi rokov v období, keď sa striedali doby ľadové a medziľadové. Takýmto spôsobom vznikli tunajšie duny, ktoré sú unikátne nielen pre Slovensko, ale aj Európu. Podobné úkazy možno pozorovať už iba vo Francúzsku, prípadne na pobreží Belgicka či Holandska. Pieskové územie zaberá plochu približne 600 km².

Lesy optických ilúzií

Dominujú tu vysoké a štíhle borovice, pričom tie pochádzajú ešte z obdobia vlády uhorskej kráľovnej Márie Terézie v 18. storočí. Dala ich masovo vysadiť na väčšiu časť plochy naviatej pieskom. Stromy boli odolné voči suchu a ich hlboké korene zachytávali podzemnú vlahu. Vysadené sú ako podľa pravítka a vytvárajú pútavé optické ilúzie. Ľahko tu môžete i zablúdiť. Lesy dali domov vzácnym pieskomilným rastlinám i živočíchom, akými sú rôzne druhy motýľov, kobyliek, koníkov, chrobákov, užoviek a žiab. Stretnúť môžete tiež mravcolevy a jaštericu zelenú. Z vtáctva tu našli domov dudok chochlatý, lelek európsky či farbami hýriaci včelárik zlatý. Okrem borovíc na mieste rastú aj duby, brezy, lipy a iné listnaté stromy. Mnohé miesta zaberajú rozsiahle bažiny, tvorené rašelinovými močiarmi alebo jazierkami. Zaujímavé je, že lesy sa rozprestierajú na rovine a nemajú takmer žiadne prevýšenie. Na svoje si tak prídu i fyzicky menej zdatní turisti, ktorí sa môžu kochať pohľadmi na okolitú krajinu bez väčšej telesnej námahy. Pomedzi borovice prechádza pavučina chodníkov a nimi sa môžete túlať po celý deň.

Teritórium vojenského obvodu

Naviaty piesok sa nachádza na území, ktoré zaberá Vojenský obvod Záhorie. V prípade cvičení sa využíva ako strelnica. Kedysi bolo potrebné mať sem povolenie, v súčasnosti je vstup počas víkendov voľný. Na webovej stránke Ministerstva obrany si ale pre istotu vopred preverte, či je areál aktuálne otvorený. V čase výcvikov býva pohyb v danej oblasti prísne zakázaný. Ich harmonogram sa pravidelne aktualizuje a zverejňuje na internete. Vyhnete sa tak nebezpečenstvu, ktoré na vás môže počas prebiehajúcich strelieb číhať.

Dostanete sa sem ľahko z obce Plavecký Mikuláš smerom na Lakšársku Novú Ves. V polovici cesty medzi obcami nájdete menšie parkovisko s informačnou tabuľou. Z neho sa pomerne rýchlo dostanete k dunám a boroviciam.

Chránená oblasť

Šranecké piesky, spolu s prírodnou rezerváciou Bežnisko, patria do sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000. Poskytuje ochranu najvzácnejším a najviac ohrozeným druhom voľne rastúcich rastlín, živočíchov a vybraných biotopov, vyskytujúcich sa v Európe. Naša krajina prispela do sústavy až 49 vtáčími a 642 územiami európskeho významu. Hlavným predmetom ochrany Šraneckých pieskov sú vzácne spoločenstvá vnútrozemských panónskych pieskových dún a vresovísk, patriacich k ohrozeným európskym biotopom.

Duna du Pyla

Najväčšia piesková duna v Európe sa rozprestiera vo Francúzsku. Leží na pobreží Biskajského zálivu, približne 60 kilometrov juhozápadne od vinárskeho mesta Bordeaux. Duna du Pyla je vysoká 107 metrov so šírkou 500 metrov a dĺžkou 3 kilometre. Vznikla naviatím piesku z morského pobrežia. Vplyvom vetra sa neustále rozširuje a postupne uberá na ploche najväčšieho borovicového lesa v západnej Európe, ktorý ju obklopuje. Do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO je zapísaná od roku 1878. Každoročne ju navštívi zhruba milión turistov, a tí sa z jej kopca kochajú nielen pohľadom na Atlantický oceán, ale i zalesnenú pevninu.