Buďte optimisti a budete žiť dlhšie, tvrdí vedecká štúdia

Buďte optimisti a budete žiť dlhšie, tvrdí vedecká štúdia

14.11.2020 | Optimizmus ako recept na dlhovekosť | Milan Cigánik

Optimizmus sa v súčasnosti tisne do popredia ako jedna z kľúčových zložiek dlhovekosti. Recept na dlhší život teda spočíva v pozitívnom myslení.

Byť optimistom neznamená úplne ignorovať stres. I keď sa vám v živote stanú negatívne veci, tak optimisti nemajú sklony obviňovať sa. Skôr ich vidia ako dočasnú prekážku alebo dokonca ako niečo pozitívne. Oni totiž veria, že majú nad svojim osudom kontrolu a sami si dokážu vytvárať pre budúcnosť najmä pozitívne veci. Nezabúdajme, že silou myšlienok a tým, čo vyžarujeme, si priťahujeme do života jednotlivé situácie rovnakého charakteru.

Urobte si zo stresu vašu výhodu

Nové vedecké výskumy dokazujú, že ľudia, ktorí majú optimistický prístup k životu majú o 11-15 % dlhší život než tí, ktorí myslia negatívne. Optimisti majú vyššiu pravdepodobnosť dožiť sa veku až 85 rokov a viac.

Štúdia Lewiny Leeovej z Boston University`s School of Medicine potvrdila pravdivosť výsledkov aj pri zohľadnení socioekonomického postavenia, zdravotných problémov, depresie, fajčenia, sociálnej angažovanosti, nesprávneho stravovania či konzumácie alkoholu. Táto štúdia bola vôbec prvou štúdiou, ktorá sa zaoberala dopadom optimizmu na dĺžku života človeka a šance dožiť sa až 85 rokov a viac.

Ďalej bolo zistené, že ženy s najvyššou úrovňou optimizmu mali 1,5x väčšie šance na dožitie sa 85 rokov alebo viac v porovnaní s ženami s najnižšou úrovňou optimizmu. Vysoko optimistickí muži mali 1,7x väčšie šance dožiť sa tohoto veku oproti tým pesimistickejším. 

Ako vám optimistický prístup predĺži život?

Optimistickí jedinci majú tendenciu stanovovať si ciele a sú sebaistí v ich dosahovaní. Medzi konkrétne ciele môžu patriť zdravé návyky, ktoré prispievajú k dlhšiemu životu. Predchádzajúce výskumy zistili prepojenie optimizmu so zdravou stravou a cvičením. U takýchto ľudí sa zlepšila činnosť srdca a funkcia pľúc, posilnil sa ich imunitný systém a znížilo riziko úmrtia. Čím viac človek uprednostňuje zdravý životný štýl, tým optimistickejší prístup k životu má, a to vedie aj k správnemu fungovaniu jeho telesných orgánov.

Ak žijete život v strese a negatívnych myšlienkach, tak pre vás stále nič nie je stratené, nakoľko sa preukázalo, že svoj mozog môžete pravidelne trénovať a viesť k optimizmu. Jednou z účinných metód, ako zmeniť myslenie, je meditácia. Už pri pravidelnom meditovaní aspoň tridsať minút denne počas dvoch týždňov nastávajú preukázateľné zmeny vo funkcii a štruktúre mozgu.

Trénujte pozitívne myslenie

Jednou z efektívnych metód na podporu pozitívneho myslenia je cvičenie, pri ktorom si predstavíte svoje najlepšie možné JA. Predstavte si sami seba v budúcnosti, v ktorej ste dosiahli všetky vami stanovené ciele a všetky vaše problémy boli vyriešené. Jednou z ďalších techník je písať pätnásť minút o konkrétnom dni vašej budúcnosti, v ktorom sa vám splnilo všetko, čo si prajete. Potom venujte päť minút vyobrazeniu danej reality. Toto cvičenie môže výrazne zlepšiť vaše pozitívne myslenie. Rovnako účinné býva i vedenie vlastného denníka s popisom všetkých pozitívnych udalostí, ktoré sa vám každý deň udiali. Takisto si môžete každý deň písať, za čo ste vďační, presne to dokáže rovnako zmeniť váš celkový pohľad na život. :-)