Britishpedia má dôvod na radosť! Už deväť rokov na slovenskom trhu.

Britishpedia má dôvod na radosť! Už deväť rokov na slovenskom trhu.

29.12.2021 | Encyklopédia | Redakcia

Žijeme v elektronickej dobe. Podmanila si verejný priestor, vrátane médií, a len ťažko by sme si bez nej dokázali predstaviť každodenné fungovanie. Vďaka podpore spoločnosti British Publishing House Ltd. vznikol koncom roka 2020 aj náš Instacks magazín.

Môžeme tak pravidelne pripravovať inšpiratívne články napríklad aj o slovenských či českých významných osobnostiach. Veď práve tie tvoria gro zamerania BPH Ltd., ktorú si v nasledujúcich riadkoch predstavíme.

British Publishing House Ltd. bola založená v roku 2013 v Londýne. Tvorí ju kvalifikovaný tím ľudí, vďaka ktorým sa každý rok dostáva na trh aj Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky. Publikáciu možno poňať ako istý spôsob písania histórie, avšak v celoročnom meradle taktiež ako účinnú pomoc pri spoločenských alebo obchodných stretnutiach. Pre osobnosti je kvalitným profilom osobnej prezentácie, využiteľným povedzme aj pri rozhovoroch v médiách.

Keďže na Slovensku encyklopédia vychádza každoročne v decembri, už o pár dní oslávime jej DEVIATE vydanie. Vzhľadom na celosvetovú pandémiu nebola cesta k jej finalizácii jednoduchá, no o to viac sa z nej tešíme. Naši pracovníci, ako i oslovené osobnosti, totiž preukázali vysokú dávku profesionality, flexibility, zodpovednosti a vytrvalosti, za čo im chceme v mene nášho magazínu poďakovať a popriať veľa entuziazmu aj do ďalších, verme, že už pokojnejších rokov.

V metropolách po celom svete

Spoločnosť BPH Ltd. pôsobí medzinárodne, pričom kontaktné kancelárie pre jej klientov a partnerov sídlia v Londýne, Dubline, Varšave, Prahe, Bratislave, Budapešti ale aj v ďalekom Singapore či Kuala Lumpur. Vo všetkých mestách zamestnáva výlučne profesionálov - tí aktívne vyhľadávajú príbehy úspešných ľudí, vedú s nimi rozhovory a poskytujú im kvalifikované zázemie pri ich ďalšom odbornom raste. Medzi zaradenými osobnosťami ale nie sú iba tí, ktorí sa nachádzajú na vrchole. Tím našich spolupracovníkov oslovuje osobnosti v rôznych fázach kariéry a autenticky zaznamenáva ich profesijné napredovanie.

Ako prebieha ich výber?

Redakčná rada rozhoduje o výbere osobností na základe niekoľkých kritérií. Determinujúcim faktorom bývajú výsledky, kvalita a dôležitosť samotnej práce, ako i významnosť ich pracovnej pozície. Dôležité sú tiež odporúčania a rešerše od renomovaných odborníkov z danej oblasti. Charakter významnosti môže byť medzinárodný, národný, ale aj lokálny.

Vedeli ste, že?

  • Uchovávať životopisy výnimočných osobností pre ďalšie generácie je hlboko zakorenenou tradíciou v dejinách ľudstva a obrazom každého kultúrneho národa. Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky tak nasleduje viac ako 170 rokov trvajúcu tradíciu.
  • Predchodcov dnešných životopisných encyklopédií možno nájsť už v staroveku. Životopis filozofa a spisovateľa Plutarcha je dodnes najbohatším zdrojom informácií pre životné príbehy mnohých ľudí modernej doby.
  • V období renesancie zas Filippo Villani uverejnil „vite“ podľa vzoru gréckych súborných životopisov.
  • V roku 1849 bola prvá životopisná encyklopédia venovaná britskej kráľovskej rodine, vysokej šľachte, politikom, sudcom a dôstojníkom.
  • V roku 1897 sa objavilo prvé moderné vydanie encyklopédie bratrancov Blackovcov v Anglicku. V tej dobe sa už vydávali životopisy osobností rôznych povolaní.