Banícke múzeum v Rožňave slávi tohto roku významné jubileum. Poznáme prekvapenia, ktoré chystá!

Banícke múzeum v Rožňave slávi tohto roku významné jubileum. Poznáme prekvapenia, ktoré chystá!

03.03.2022 | Banícke múzeum v Rožňave | Milan Cigánik

Banícke múzeum v Rožňave oslavuje 120 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravilo pre návštevníkov viacero noviniek.

Banícke múzeum je jedným z troch špecializovaných múzeí, ktoré sa u nás venujú danej problematike. Zároveň je druhé najstaršie, nachádzajúce sa na území Košického kraja. Potreba zriadiť budovu za účelom prezentácie baníctva i hutníctva v meste prišla v roku 1902, keď sa začalo s jej výstavbou. Stavebné práce na nej trvali tri roky, no kvôli technickým problémom ju odovzdali až v roku 1908. Prvá muzeálna expozícia bola verejnosti predstavená v roku 1912. Neskôr sa zlúčilo s mestským múzeom a plní úlohu okresného vlastivedného múzea. Dnes v ňom nájdete bohaté zbierky artefaktov - hlavne z oblasti baníctva a hutníctva, ale taktiež z archeológie, histórie, dejín umenia či techniky. Najstaršou stavbou postavenou pre banícke a hutnícke múzejníctvo v strednej Európe je budova z roku 1905. V nej sa nachádza Expozícia baníctva a hutníctva Gemera. K najvzácnejším vystaveným exponátom radíme kúsky: stredoveké banícke ručné pracovné nástroje, drevené banské čerpadlo, vlečné koryto, vŕtacia, meracia i osvetľovacia technika. Medzi ďalšie atraktívne, súčasné výstavy patria: Čas pary, Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, Historická expozícia, Galéria Baníckeho múzea a Andrássyho obrazáreň.

Prvá tohtoročná výstava

Tretieho februára 2022 múzeum otvorilo prvú tohtoročnú výstavu výtvarných prác košického architekta Romana Škantára pod názvom Figúra a priestor. Tá je súčasťou sprievodných podujatí, organizovaných na počesť osláv výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave, potrvá do 12. apríla 2022. Výtvarník je známy tým, že v roku 2011 založil v obci Brdárka občianske združenie. Primárnym cieľom je záchrana miestneho evanjelického kostola - národnej kultúrnej pamiatky. Už desať rokov sa ho snažia pod jeho vedením zrekonštruovať. „V obnovenom interiéri kostola mal autor aj svoju prvú výstavu s tematikou portrétnej tvorby a krajinomaľby, ktorú v posledných rokoch doplnil o výrazne nový výtvarný štýl s kľúčovou tematikou príbehov inšpirovaných Bibliou,” uviedla kurátorka výstavy, kunsthistorička a bývalá pamiatkarka, Edita Kušnierová.

V súvislosti s jubilejným výročím sme múzeu položili niekoľko otázok ohľadom pripravovaných akcií, na ktoré nám odpovedala zástupkyňa riaditeľa, vedúca oddelenia, kurátor baníctvo, hutníctvo a geológia PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.

Popísali by ste nám bližšie, ako bude vyzerať nový pripravovaný prehliadkový okruh Banská doprava, ktorý sprístupníte na jar?

Nový okruh Banskej dopravy bude pre návštevníkov prístupný v areáli Zážitkového centra Sentinel na Šafárikovej 43. Okruh bude tvorený viacerými časťami. Jedna časť je inštalovaná v prístavbe historickej budovy múzea a venovaná visutým lanovým dráham. Okrem množstva dobových fotografií má návštevník možnosť vyskúšať si lanovku vďaka funkčnej dioráme. Rovnako si môže pozrieť na reliéfnej 3D mape hustotu visutých dráh v regióne v období najväčšieho rozmachu. V exteriérovej časti expozície na dvore sú inštalované rozmerné zbierkové predmety banskej dopravy ako vrátok, banské vozíky, nakladače a lokomotívy. Pre hostí je najzaujímavejšou atrakciou v rámci nového okruhu jazda banským vláčikom do diorámy štôlne Alexander. Po jeho vjazde do štôlne sa ocitnú v tme, a to priamo sediac vo vagónoch spôsobom, akým sa presúvali aj kedysi samotní baníci. Po zastavení na konci trasy sa im naskytne pohľad do chodby štôlne, kde bude za zvuku strojov prebiehať čulý pracovný ruch. Atmosféra v tme a v hluku prostredia bane vytvorí autentickejšiu predstavu o tom, ako to v bani reálne fungovalo.

V rámci okruhu predstavíte verejnosti nadrozmerný nakladač PN 1700. Odkiaľ pochádza? Na čo sa taký nakladač využíval v minulosti?

Jedná sa o jedinečný zbierkový predmet, ktorý Banícke múzeum získalo do svojho fondu baníctva z Bane Fortuna z Gemerskej Hôrky. Bol darom od firmy CRH (Slovensko) a.s.. Banský nakladač PN 1700 mal široké využitie, je vhodný na nakladanie i prevoz horniny v stiesnených priestoroch. Konkrétne tento typ bol pred rokmi stiahnutý z prevádzky bane, takže jeho stav si pred inštalovaním vyžadoval odborné ošetrenie v podobe konzervovania. Následne bol inštalovaný v exteriérovej časti Expozície baníctva a hutníctva Gemera a stal sa posledným prvkom, na ktorý sa pred otvorením nového okruhu čakalo.

Prezradíte nám čosi viac o pripravovanej odbornej konferencii, ktorú máte organizovať? Kedy sa uskutoční a pre koho je určená?

Odborná konferencia je organizovaná pri príležitosti 120. výročia založenia Baníckeho múzea v Rožňave a uskutoční sa v dňoch 7. až 8. júna 2022 v kongresovej sále v mestskej radnici. Jej súčasťou má byť vydanie zborníka. Sprievodným podujatím konferencie bude koncert vážnej hudby v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí. Konferencia i koncert sú určené, okrem pozvaných hostí, aj pre priaznivcov a sympatizantov nášho múzea.

Ďalším podujatím je výročná výstava, ktorej cieľom je prezentovať návštevníkom históriu a vývoj múzea od jeho počiatku po súčasnosť – od myšlienky vzniku, prvých aktivít, cez rôzne etapy činnosti i nečinnosti súvisiace s historicko-spoločenským kontextom, po súčasnú modernú kultúrnu inštitúciu. Bude prezentovať 120 rokov múzea nie iba formou najvzácnejších predmetov a histórie vzniku, ale rovnako prostredníctvom činností, ktoré nie sú pre návštevníka pri bežnej návšteve viditeľné. Patria sem odborné činnosti múzejných pracovníkov, dokumentácia zbierkových predmetov, ich ochrana a ošetrenie, ale aj proces prípravy expozícií a výstav. Vydaný bude tiež Sprievodca výstavou.

Múzejno-pedagogické aktivity, ako aj program najbližších mesiacov, nám zas predstavila Mgr. Gabriella Badin, vedúca propagácie a múzejná pedagogička Baníckeho múzea v Rožňave.

Múzeum chce v rámci múzejno-pedagogických aktivít v najbližších mesiacoch osloviť aj mladšiu generáciu návštevníkov. O akých aktivitách je reč? Pôjde o spoluprácu so školami?

Pre našich najmenších návštevníkov chystáme k 120. výročiu (okrem zabehnutých, múzejno-pedagogických ponúk) aj špeciálne zamerané aktivity. Čoskoro zverejníme výzvu výtvarnej súťaže pod názvom Banícke múzeum očami detí, do ktorej sa môžu zapojiť základné i základné umelecké školy. K samotnej výročnej výstave pripravujeme komentované prehliadky i tvorivé dielne, v rámci ktorých sa oboznámia s históriou našej organizácie a vyrobia si darček na pamiatku. Najväčší sviatok detí plánujeme osláviť v časovo rozšírenej netradičnej forme pod názvom týžDEŇ detí, kde budú pre ne pripravené interaktívne hry. Obľúbené letné aktivity - Letný tábor pre deti a Leto s Baníckym múzeom, určené pre rodiny so svojimi ratolesťami a žiakov letných škôl, budú rovnako zamerané na zaujímavosti múzea. V druhom polroku pripravujeme ďalšiu ponuku pod názvom Múzejný deň, v rámci ktorej sa lepšie oboznámia s vybranými fondmi našej 120-ročnej organizácie. Podujatie zrealizujeme v úzkej spolupráci so školami a s Mestom Rožňava.

Aké ďalšie novinky pripravujete pre svojich návštevníkov? Mohli by ste ich podrobnejšie popísať?

Okrem spomínaných aktivít a podujatí pripravujeme aj prednášky s rôznymi témami od našich odborných pracovníkov. Do výstavnej činnosti sme zaradili ďalšie výstavy vo vlastnej réžii, a síce: výstavu historických pohľadníc Mesta Rožňava, spomienkovú výstavu o celoživotnom diele známeho rožňavského jaskyniara, fotografa a umelca Miroslava Hujdiča i výstavu o súčasnej rožňavskej hudbe a interpretoch. Múzeum v rámci projektových výziev naďalej pripravuje nové projekty, takže novinky budú závisieť aj od toho, ako uspejeme v projektoch.