Aktuálna informácia: Odklad splátok v minulom roku využilo viac ako 140 000 ľudí

Aktuálna informácia: Odklad splátok v minulom roku využilo viac ako 140 000 ľudí

19.01.2021 | Odklad splátok | Naďa Trenčanská

Známy súbor opatrení Lex Korona bol reakciou štátu na ekonomické dopady pandémie a do platnosti vstúpil v apríli minulého roka. Asi najzásadnejším opatrením bol odklad splátok úverov. 

Túto možnosť využili tisíce klientov bánk, ktorí pre pandémiu a zavretie ekonomiky prišli o svoje príjmy.

Najväčší dopyt po odklade splátok bez zápisu do úverového registra bol v prvých dňoch po zavedení Lex Korona. Už v úvodných dvoch týždňoch od zavedenia banky evidovali takmer 100 000 žiadostí. Najväčší bol počet žiadateľov, ktorí využili maximálnu 9-mesačnú lehotu odkladu. Vačšine žiadateľov už odklad vypršal a tým, ktorí oň požiadali neskôr, lehota vyprší v priebehu januára či februára 2021.

Nateraz banky neavizovali väčšie problémy v súvislosti s opätovným splácaním svojich klientov. Posledné analýzy NBS ukazujú, že podiel domácností, ktoré by mohli mať problémy so splácaním poskytnutých úverov, je menší než 1%.

Dnes vieme, že splátky si v minulom roku odložilo viac ako 140 000 ľudí. Odklad však žiadali aj domácnosti, ktoré s príjmami v danom čase problém nemali, respektíve disponovali dostatočnými úsporami, aby úver riadne splácali. Toto by sa podobne zmýšľajúcim klientom od 1.1.2021 nemuselo oplatiť!

Aké sú pravidlá?

Možnosť odložiť si splácanie svojich úverov môžete využiť aj v roku 2021. Splátky úveru na bývanie (hypotéky) si možno odložiť až na 9 mesiacov, pokiaľ ste tak doposiaľ neurobili.

Žiadosť podáte v banke len raz, pričom splátky máte odložené počas celej doby (najviac 9 mesiacov). To platí bez ohľadu na fakt, že časť obdobia odkladu pripadne aj na rok 2021.

Splátky spotrebiteľských úverov od nebankových veriteľov si viete odložiť na 3 mesiace, no v prípade potreby požiadať aj o predĺženie odkladu na ďalšie 3 mesiace, teda celkovo na 6 mesiacov.  

Ak ste si možnosť odkladu vyčerpali v roku 2020, nevzniká vám nová možnosť požiadať zo zákona o odklad v roku 2021 ani pri úveroch na bývanie, ani pri spotrebiteľských úveroch.

Najväčšou zmenou je...

...od 1. januára 2021 sa pri zákonnom odklade splátok mení skutočnosť, že banka a nebankový veriteľ môžu poznámku v úverovom registri o umožnení odkladu splátok, vyhodnotiť tak, že nezvládate riadne splácať úver.

Neznamená to automaticky, že by ste boli neplatičom, ale banky vám môžu v budúcnosti kvôli odloženému splácaniu úveru znížiť tzv. bonitu dlžníka. Banka v danom prípade vyhodnotí klienta ako rizikovejšieho. To sa môže s postupom času premietnuť aj do podmienok pri refinancovaní úveru, ako i pri žiadosti o ďalší úver.

Čo to znamená? Okrem toho, že banka je oprávnená vyžiadať viac dôkazov o stabilite príjmu, za vyššie riziko zaplatíte i vyššiu cenu. To môže mať negatívny vplyv na výšku vašej úrokovej sadzby pri refixácii.

Odklad splátok preto využite výlučne vtedy, ak ho naozaj potrebujete. Zvážte pre a proti – odklad splátok je vážna vec, úver sa ďalej úročí a odložené splátky budete musieť napokon zaplatiť.

Rada na záver

Ak ste už vyčerpali zákonný odklad splátok, no vaša situácia stále nie je ružová a nedokážete úver splácať riadne a včas, obráťte sa na vašu banku. Každá banka má vlastné interné pravidlá na odklady splátok mimo zákona. Je nevyhnutné situáciu riešiť a zbytočne nečakať. Koniec – koncov, rovnako je v záujme banky, aby ste úver (s)platili, hoc neskôr alebo v nižších splátkach.

Zdroj: www.nbs.sk