Aj vy sa môžete stať filmárom - VŠMU otvára kurz pre verejnosť!

Aj vy sa môžete stať filmárom - VŠMU otvára kurz pre verejnosť!

21.09.2021 | Príležitosť VŠMU | Redakcia

Záujemcom o filmové umenie, neštudentom, ale aj potenciálnym budúcim študentom filmu Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave ponúka užitočný vzdelávací program.

Pod názvom Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka sa ukrýva dvojsemestrálny kurz, prebiehajúci v každom mesiaci akademického roka po dva dni. Účastníci získajú základné vedomosti z filmovej teórie i praxe, aby v závere kurzu počas intenzívneho týždňového stretnutia nakrútili vlastný krátkometrážny film.

Predpokladom pre prijatie na kurz Ďalšieho vzdelávania filmového jazyka je ukončené alebo prebiehajúce stredoškolské vzdelanie, sebamotivácia a uhradenie prihlasovacieho poplatku. V rámci neho účastníci spoznajú zákulisie filmovej tvorby, ktorým ich budú sprevádzať skúsení pedagógovia VŠMU, ale aj externí spolupracovníci z prostredia slovenského filmu. Cieľom kurzu je osvojenie si teoretických základov filmu, ale aj remeselných zručností a návykov pri vytváraní vlastných diel.

Našliapnuté na filmovú budúcnosť

Ďalšie vzdelávanie filmového jazyka ponúka unikátnu možnosť spoznať princípy filmovej scenáristiky, snímania obrazu, tvorby zvuku, účastníci sa naučia zvládnuť základy filmového strihu, animovanej tvorby, vizuálnych efektov a ďalších postprodukčných prác, podobne ak aj dokumentárnej i hranej réžie. Chýbať nebude prednáška o filmovej vede či autorskom práve. Skúsenosti získané absolvovaním kurzu budú môcť absolventi využiť vo svojej praxi, pri tvorbe vlastných filmov, pri nakrúcaní videoklipov či reklám, alebo ako základ pre ďalšie štúdium audiovizuálnej tvorby.

Prihlasovanie prebieha do 27. septembra 2021, výučba začne začiatkom októbra a bude pokračovať vo frekvencii dvoch dní raz mesačne. Riadiť sa bude aktuálnymi protipandemickými opatreniami, o ktorých budú študenti včas informovaní oficiálnymi komunikačnými kanálmi. Bližšie informácie o kurze záujemcovia nájdu na webstránke fakulty (www.ftf.vsmu.sk), prihlášky je už možné zasielať na mailovú adresu vizualneefekty@vsmu.sk.